Slider_1.jpg

Konditionerne (købsbetingelserne) er relevante for alle, der køber hos os.

Vore auktioner er ikke internetsalg, men traditionelle offentlige auktioner med publikum i salen (samt med budgivning via internettet - live bud), hvor lovgivningen om afholdelse af auktion ved auktionsleder gælder. Dette betyder blandt andet, at Forbrugeraftalelovens regler om fortrydelse ikke finder anvendelse.

  1. Alle effekter sælges til højestbydende i den stand hvori de forefindes ved hammerslag uden ansvar for hverken rekvirent eller auktionsholder af nogen art, herunder ansvar for angivelse af mål, vægt, aldersangivelse og beskrivelse. Katalogiseringen er udført efter bedste overbevisning. Eventuelle beskadigelser er ikke anført. Da der har været eftersyn, tages reklamationer ikke til følge. Manualer, opladere samt andet tilbehør til computere, mobiltelefoner, fjernsyn, kameraer og andet elektronik medfølger kun i det omfang det er nævnt i auktionskataloget. Nøgler til cykler/knallerter, indbo m.m. medfølger kun hvis nævnt i kataloget. Cykler/knallerter kan være låst, have punkterede dæk etc. Auktionshuset kan ikke være behjælpelig med at åbne låse, skifte dæk etc. Det er op til køber at kontrollere disse forhold inden budafgivelse.
  2. Brugtmomsordning: Katalognumrene handles efter brugtmomsordningen. Hammerslagsprisen tillægges 25% i auktionsomkostninger inkl. moms, dog minimum 75,00 kr. inkl. moms pr. katalognummer. Fuldmomsordning: Katalognumrene handles efter fuldmomsordningen. Det markeres tydeligt i auktionskataloget, når fuldmomsordning anvendes. Hammerslagsprisen tillægges 20% i auktionsomkostninger samt 25% moms af hammerslag og auktionsomkostninger, i alt 50%, dog minimum 75,00 kr. pr. katalognummer.
  3. Effekterne betales i kontanter, dankort eller via MobilePay på auktionsdagen. Retten til det købte overgår først til køber når dankortbliver indløst. Efter nærmere aftale kan betaling foretages ved bankoverførsel.
  4. Beskadigelser sket ved afhentning og bortkørsel af købte effekter er købers ansvar.
  5. Køber har det fulde ansvar for, at købte effekter opfylder alle lovmæssige krav, før de tages i brug. Køber har endvidere det fulde ansvar for at indhente tilladelse til brug af div. software/patenter m.m. af de respektive rettighedshavere.
  6. Effekterne henstår fra hammerslag for købers regning og risiko.
  7. Tvivl om højeste bud afgøres ved nyt opråb. Mindste bud og overbuds størrelse beror på auktionarius.
  8. Hvis man ikke kan være til stede under auktionen, kan man afgive bindende forhåndsbud til auktionsfirmaet skriftligt, via telefon eller på hjemmesiden.
  9. Udlevering foregår kun mod kvitteret faktura efter auktionen samt efterfølgende hverdag kl. 10-17. Herefter kun efter forudgående aftale med auktionsfirmaet. Effekter, som herefter ikke er afhentede, kan uden varsel sælges under hånden eller ved frivillig auktion. Salget sker i begge tilfælde for købers regning, så at denne er pligtig at erstatte det deraf fremkomne tab uden at have adgang til det mulig overskud.
  10. Al færdsel på auktionsområdet sker på eget ansvar.