Slider_3.jpg

Salgsbetingelserne er først og fremmest relevante for kunder, der sælger varer hos os.

Auktionsform

Vore auktioner er ikke internetsalg, men traditionelle offentlige auktioner med publikum i salen (samt med budgivning via internettet - live bud), hvor lovgivningen om afholdelse af auktion ved auktionsleder gælder. Dette betyder blandt andet, at Forbrugeraftalelovens regler om fortrydelse ikke finder anvendelse.

Salærer og gebyrer ved salg på auktion

Salær beregnes som en procentdel af hammerslaget. Hertil lægges normalt et indleveringsgebyr pr. solgt nummer.

Salær og gebyr fratrækkes automatisk afregning.

Sælger indestår ved legitimation og underskrift for ejerskabet.

Momserklæring

Ved salg af nye varer, forretningsophør eller udlæg fra momsregistreret virksomhed modtager sælger moms af salgsprovenuet efter fradrag af salær.

Katalogisering/annullering

Katalogisering og vurdering sker efter bedste overbevisning og sælger forpligter sig til at acceptere AAH-auktioners beskrivelse og vurdering.

Skulle der efter salget vise sig fejlskøn eller mangler i beskrivelsen, kan sælger ikke i den anledning kræve erstatning.

Køber kan, hvis der opstår tvivl om ægthed, eller den beskrivelse effekterne er solgt under, efter fyldestgørende bevis, få købet ophævet.

Sælger er pligtig at tilbagebetale det udbetalte beløb ved tilbagelevering af varen.

Vurdering.

De på indleveringslisten anførte vurderinger er auktionshusets skøn over forventet hammerslagspris. Hammerslaget kan være højere eller lavere end det anførte.

Alt sælges til højeste bud.

Der kan aftales mindstepris på vurderinger over 1000,- kr.

Mindstepriser aftalt med auktionshuset skal være påført indleveringslisten for at have gyldighed.

Forsikring

De indleverede effekter henstår i forsikringsmæssig henseende indtil hammerslag for rekvirentens egen risiko.

Det bemærkes at der er installeret alarmer i auktionslokalerne.

Tilbagetrækning af effekter

Tilbagetrækning af effekter kan kun ske under særlige omstændigheder inden katalogisering.

Såfremt tilbagetrækning ønskes efter katalogisering, kan dette kun ske mod kontant betaling af sælgersalær 15% og købersalær 20%, i alt 35% + moms.

Afregning

Afregning sker ved bankoverførsel, dog under forudsætning af købers betaling af varen. Rekvirenten bevarer retten til det solgte indtil købesummens fulde erlæggelse.

Ilbro den 23. juli 2019

Auktionsholder

Peter Holm-Rasmussen