AAH-AUKTIONER, AALBORG-HJØRRING

NORDJYSK AUKTIONSHUS

Konditioner ved køb på auktion i Aalborg


 1. Alle effekter sælges til højestbydende i den stand hvori de forefindes ved hammerslag uden ansvar for hverken rekvirent eller auktionsholder af nogen art, herunder ansvar for angivelse af mål, vægt, aldersangivelse og beskrivelse. Katalogiseringen er udført efter bedste overbevisning. Eventuelle beskadigelser er ikke anført. Da der har været eftersyn, tages reklamationer ikke til følge. Manualer, opladere samt andet tilbehør til computere, mobiltelefoner, fjernsyn, kameraer og andet elektronik medfølger kun i det omfang det er nævnt i auktionskataloget. Nøgler til cykler/knallerter, indbo m.m. medfølger kun hvis nævnt i kataloget. Cykler/knallerter kan være låst, have punkterede dæk etc. Auktionshuset kan ikke være behjælpelig med at åbne låse, skifte dæk etc. Det er op til køber at kontrollere disse forhold inden budafgivelse.


 1. Brugtmomsordning: Katalognumrene handles efter brugtmomsordningen. Hammerslagsprisen tillægges 25% i auktionsomkostninger inkl. moms, dog minimum 62,50 kr. inkl. moms pr. katalognummer. Fuldmomsordning: Katalognumrene handles efter fuldmomsordningen. Det markeres tydeligt i auktionskataloget, når fuldmomsordning anvendes. Hammerslagsprisen tillægges 20% i auktionsomkostninger samt 25% moms af hammerslag og auktionsomkostninger, i alt 50%, dog minimum 62,50 kr. pr. katalognummer.


 1. Effekterne betales i kontanter, dankort eller check på auktionsdagen. Retten til det købte overgår først til køber når dankort/check bliver indløst. Bemærk der modtages kun dankort ikke andre kreditkort.


 1. Beskadigelser sket ved afhentning og bortkørsel af købte effekter er købers ansvar.


 1. Køber har det fulde ansvar for, at købte effekter opfylder alle lovmæssige krav, før de tages i brug. Køber har endvidere det fulde ansvar for at indhente tilladelse til brug af div. software/patenter m.m. af de respektive rettighedshavere.


 1. Effekterne henstår fra hammerslag for købers regning og risiko.


 1. Tvivl om højeste bud afgøres ved nyt opråb. Mindste bud og overbuds størrelse beror på auktionarius.


 1. Hvis man ikke kan være til stede under auktionen, kan man afgive bindende forhåndsbud til auktionsfirmaet.


 1. Udlevering foregår kun mod kvitteret faktura efter auktionen samt efterfølgende hverdag kl. 10-17. Herefter kun efter forudgående aftale med auktionsfirmaet. Effekter, som herefter ikke er afhentede, kan uden varsel sælges under hånden eller ved frivillig auktion. Salget sker i begge tilfælde for købers regning, så at denne er pligtig at erstatte det deraf fremkomne tab uden at have adgang til det mulig overskud.


 1. Al færdsel på auktionsområdet sker på eget ansvar.

Konditioner ved køb på auktion i Ilbro


 1. 1. Hammerslag tillægges 25% salær inkl. moms for katalognumre, der handles til brugtmoms. Salæret udgør dog minimum kr. 62,50 pr. købt nummer.


 1. Katalogiseringen er foretaget efter bedste overbevisning men uden ansvar. Katalogemnerne er tilgængelige under eftersyn og før auktionen.


 1. Alt sælges i den stand, hvori det er og forefindes og henligger ved hammerslag for købers regning og risiko.


 1. Tvivl om højeste bud afgøres ved nyt opråb. Mindste bud og overbuds størrelse beror på auktionarius.


 1. Det købte skal – hvor intet andet er aftalt – afhentes senest dagen efter auktionen i tidsrummet kl. 10-17.


 1. Betaling sker kontant. Den er byder for en anden, hæfter som selvskyldnerkautionist.


 1. Retten til det købte overgår først ved købesummens fulde erlæggelse.Salgsbetingelser

Som rekvirent (sælger) på vore auktioner, bør De kende vore salgsbetingelser, som findes her...


AAH-AUKTIONER, AALBORG-HJØRRING

NORDJYSK AUKTIONSHUS

Skjernvej 3, 9220 Aalborg Ø/ Ilbro Byvej 109, Ilbro, 9800 Hjørring

www.nordjysk-auktion.dk, nordjysk-auktion@mail.dk

Tlf. (+45) 9883 4047 / CVR.nr. 1076 0801